HR -
organiziranje dela vašega osebja.


Izdelava kartice zaposlenega

  • Možnost izdelave informativne kartice o vašem zaposlenem;

  • Postavitev organizacijskih shem;

  • Določitev števila delovnih ur.

Ustvarjanje celotnih oddelkov

  • Vodenje oddelkov;

  • Možnost ustvarjanja matičnih in podrejenih oddelkov;

  • Imenovanje vodje oddelka.